Vzreja čebeljih matic

Pri našem čebelarstvu je glavna panoga vzreja matic. Vzrejamo že vrsto let in s tradicijo. Trudimo se vzrediti čim bolj kakovostne matice, kar lahko dokažemo tudi s priznanji in zadovoljnimi strankami.
Trenutno imamo 6 plemenilnih postaj, ki jih obkrožajo kar se da najboljše čebelje družine s kvalitetnim genskim materialom.
Letno proizvedemo med 4 000 in 6 000 čebeljih matic, ter jih v 80% izvažamo v tujino, predvsem po Evropi in nekaj tudi izven njenih meja.
Kranjska sivka (Apis mellifera carnica), je medonosna avtohtona čebelja vrsta, ki je razširjena predvsem po Evropi in na Balkanu. Je druga najbolj razširjena vrsta čebel na svetu in ena najbolj medonosnih čebel.
Za kranjsko čebelo je značilno, da je zelo umirjena, namenjena pa je za pridobivanje medu ter drugih čebeljih pridelkov. Zanjo je najbolj značilen zadek, ki je obarvan v sivkaste barve.
Odlikuje jo tudi majhna poraba zimske hrane, hiter spomladanski razvoj ter dobra orientacija.
Iz dolgoletnih izkušenj izvajamo selekcijo matic predvsem na polagi mirnosti čebelje družine, čim večjem donosu medu, čistosti in živalnosti in čim manjši rojivosti.
Naša vzreja matic je pod nadzorom Kmetijskega inštituta Slovenije, ki vsako leto nadzira delo in izvaja razne teste (merjenje kubitalnega indeksa, izvajanje čistilne sposobnosti (PIN test) ter progeno testiranje).
Matice vzrejamo od meseca maja pa do avgusta, seveda pa je vse povezano z naravo in vremenom.
Večino paketov se pošilja po pošti in s pomočjo paketih služb, večja naročila pa lahko na željo kupca pošljemo tudi z letalom.
Naročila sprejemamo vse leto na e-mail, ali na telefonsko številko.