Vzreja čebeljih matic

Pri našem čebelarstvo je glavna panoga vzreja matic. Vzrejamo že vrsto let in s tradicijo. Trudimo se vzrediti čim bolj kakovostne matice, kar lahko dokažemo tudi s priznanji in zadovolnimi strankami.
Trenutno imamo 6 plemenilnih postaj, ki jih obkrožujejo kar se da najboljše čebelje družine z kvalitetnim genjskim materialom.
Letno proizvedemo med 4 000 in 6 000 čebeljih matic, ter jih v 80% izvazamo v tujino predvsem po Evropi in nekaj tudi izven EU.
Kranjska sivka (Apis mellifera carnica), je medonosna avtohtona čebela ki je razširjena predvsem po Evropi in Balkanu. Je druga najbolj razširjena vrsta čebel na svetu in ena najbolj medonosnih čebel na svetu.
Za kranjsko čebelo je značilno, da je zelo umirjena, namenjena pa je za pridobivanje medu ter drugih čebeljih pridelkov. Zanjo je najbolj značilen zadek, ki je obarvan v sivkaste barve.
Odlikuje jo tudi majhna poraba zimske hrane, hiter spomladanski razvoj ter dobra orientacija.
Iz dolgoletnih iskušenj izvajamo selekcijo matic predvsem na mirnosti čebelje družine, čim večjem donosu medu, čistosti in živalnosti in čim manjši rojivostji.
Naša vzreja matic je pod nadzorom Kmetijskega inštituta Slovenije, ki vsako leto nadzira delo in izvaja razne teste (merjenje kubitalnega indeksa, izvajanje čistilne sposobnosti (PIN test) ter progeno testiranje.
Matice vzrejamo od meseca maja pa do avgusta, seveda pa je vse povezano z naravo in vremenom.
Večinoma paketov se pošilja po pošti in s pomočjo paketih služb, večja naročila pa lahko na željo kupca pošljemo tudi z letalom.
Naročila sprejemamo vse leto na mail, ali na telefonsko številko.