Dolgoletne izkušnje kažejo kakovost avtohtone kranjske čebele.

Čebelarstvo sestavlja mnogo več kot le pridelava medu. Srce uspešnega čebelarjenja leži v vzreji čebeljih matic, ključnih akterk v življenju čebelje družine. V tem članku bomo raziskali pomen in postopek vzreje čebeljih matic ter predstavili družinsko tradicijo ene od slovenskih čebelarskih družin, ki s ponosom goji avtohtone čebelje matice kranjske sivke.

Pomen Vzreje Čebeljih Matic

Vzreja čebeljih matic je ključni element trajnostnega in uspešnega čebelarjenja. Matice so odgovorne za leglo in organizacijo čebelje družine, zato je izbira kakovostnih matic ključna za produktivnost čebeljega panja. Poleg tega vzreja matičnih čebel omogoča čebelarjem prilagajanje svojih čebel k lokalnim razmeram, kar pripomore k odpornosti in boljšemu preživetju čebeljih družin.

Tradicija v Vzreji Čebeljih Matic

Družina s tradicijo čebelarjenja že štirih generacij predstavlja zgled dolgoletne predanosti čebelarstvu. Začetki segajo v leto 1920, ko je praded z nekaj panji zadovoljil sladkosnede želje svoje velike družine. Od takrat se je znanje in ljubezen do čebel neprekinjeno prenašalo iz roda v rod, oblikovalo družinsko identiteto in postavilo temelje za uspešno čebelarjenje.

Starša Janez in Ksenija sta s svojo odločitvijo za vzrejo matic leta 1996 stopila na svojo samostojno pot. S predanim delom in stalnim izobraževanjem sta postavila temelje uspešnega vzrejnega programa. Velike mejnike sta dosegla leta 2000 z Nacionalno poklicno kvalifikacijo za čebelarja ter leta 2013 z mojstrskim izpitom za čebelarskega mojstra.

Avtohtone Čebelje Matic Kranjske Sivke

Poseben poudarek družine je usmerjen v vzrejo avtohtonih čebeljih matic kranjske sivke. Te čebele so domače v slovenskih krajih in predstavljajo dragoceno naravno dediščino. S strogo selekcijo najboljših matic ter skrbnim vzdrževanjem genetske čistosti in stabilnosti populacije, družina prispeva k ohranjanju čistosti te čebelje pasme.

Inovacije in Trajnost

Z vstopom nove generacije v čebelarstvo se je družina odločila nadaljevati inovativno pot. Z mojim vstopom v čebelarstvo, ko sem se izšolal za srednjega zdravstvenika, smo združili moči in povečali število čebeljih družin. Leta 2017 smo z očetom opravili tečaj za Apiterapevta, kar je predstavljalo novo dimenzijo v našem prizadevanju za celostno dobrobit čebel.

Leta 2022 sem postal vzrejevalec, kar nam je omogočilo še bolj specializirano delo v vzreji čebeljih matic. Sedaj, skupaj z očetom in mamo, vzrejamo več kot 450 gospodarnih družin in letno vzredimo med 4000 do 6000 čebeljih matic. Zavezani smo k trajnostnemu razvoju čebelarstva, ohranjanju naravne ravnotežje in kvalitetnemu čebeljemu okolju.